www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Reumatologija
Reumatologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


TERAPIJA JUVENOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

Vojinović J.
Dečja interna klinika, Klinički Centar Niš

Optimalan terapijski pristup detetu sa juvenilnim hroničnim artritisom zahteva multidisciplinaran pristup. Pod idealnim uslovima ovaj tim treba da obuhvata: pedijatra reumatologa, fizijatra, dečijeg ortopeda i psihologa. Osnovni cilj terapijskih procedura je: supresija inflamacije, oslobađanje od bola, održanje pokretljivosti zglobova i prevencija deformiteta i nesposobnosti.

Detaljnije

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu