www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Pulmologija
Pulmologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 

 

ZNAČAJ TESTOVA ZA BRZU IDENTIFIKACIJU ANTIGENA BETA-HEMOLITIČKOG STREPTOKOKA KOD DECE SA STREPTOKOKNIM FARINGITISOM
Barjaktarović V., Atlagić N., Đorđević S.,
Lisov Gazivoda Lj.

SREPTOKOKNE INFEKCIJE U DETSKOM UZRASTU
Trajkova S., Stojanova R., Nedelkova T.

KLINIČKI ZNAČAJ NELINEARNOSTI RAJTOVE SKALE PIKFLOUMETRA
Stamatović D., Vujnović-Živković Z. , Trifunović D.

MERENJE VRŠNOG EKSPIRIJUMSKOG PROTOKA U POREĐENJU SA PRAĆENJEM SIMPTOMA BOLESTI U RANOM OTKRIVANJU DESTABILIZACIJE ASTME KOD DECE
Vujnović Živković Z., Stamatović D.

MIKOPLAZMA PNEUMONIJE I ASTMA U DECE
Stanojević M., Cerović B., Koprivica R., Šćekić G., Pekmezović S.

VANPLUĆNE MANIFESTACIJE INFEKCIJE MIKOPLAZMOM PNEUMONIJE
Cerović B., Koprivica R., Stanojević M., Ristivojević S.

RADIOLOŠKO ISPITIVANJE I PNEUMONIJE U DECE I ADOLESCENATA
Antić-Glavaški A., Branković Z., Antić A.

HEMOPROFILAKSA LANTENTNE TB DECE U 2003/04 GODINI U ZDRAVSTVENOM CENTRU "JUŽNI BANAT" PANČEVO
Bauman S., Petkovski N., Pakaški S., Pupin V., Stojnić D.

PNEUMONIJA IZAZVANA CITOMEGALOVIRUSOM - PRIKAZ SLUČAJA
Lukešević R.,Nikolić Lj., Martić J., Ristić S., Minić P., Sovtić A.

UPOREDNI PRIKAZ FIZIKALNOG, RADIOLOŠKOG I LABORATORIJSKOG NALAZA KOD PNEUMONIJA U DECE
Velisavljev D.

INCIDENCA ASTME KOD ŠKOLSKE DECE U VLASOTINCU
Stojanović A., Đokić S., Kamenov B.

IDIOPATSKA PULMONALNA HEMOSIDEROZA, IPH - PRIKAZ SLUČAJA
Stanković S., Sulejmani A., Mihajlovska M., Stojkovska R.

MIKOPLAZMA PNEUMONIAE - PRIKAZ SLUČAJA
Anđelković S.,Veljković S., Mihailović Lj., Anđelković D.

EVALUACIJA DECE SA ASTHMA NAPADOM NA DEČJEM ODELJENJU
Lelić S., Mladenović V., Mirilović D.

LIPOIDNA PNEUMONIJA-PRIKAZ SLUCAJA
Radojevic B., Nikolic M.

MESTO AZITROMICINA U LEČENJU RESPIRATORNIH INFEKCIJA U DECE
Kostić G. Vuletić B. Obradović Knezević J . S. Marković S. Igrutinović Z. Laban O.

PASIVNO PUŠENJE I ASTMA ŠKOLSKE DECE U NIŠU
Kostić Z. , Marković B. , Đorđević M., Živić G., Nikolić M.

ASTMA KOD DECE U USTANOVAMA ZA KOLEKTIVNI BORAVAK
Kostić-Gavrilović A., Čukanović M.

UTICAJ DOJENJA I DUŽINE DOJENJA NA POJAVU ASTME KOD DECE
Kostić-Gavrilović A., Čukanović M.

POREĐENJE PRIHVATANJA TERAPIJE I EFIKASNOSTI DVA TERAPIJSKA REŽIMA U TRETMANU LATENTNE TB INFEKCIJE KOD DECE U BEOGRADU
Dabic D., Sagic L., Kocic D., Stoiljkovic J., Vulićević O., Brankovic Z., Antic A.

DEVOJČICA UZRASTA 15 GODINA SA KAŠLJEM, FEBRILNOŠĆU, BOLOM U GRUDIMA I MASIVNOM INFILTRACIJOM U DESNOM HEMITORAKSU - PRIKAZ SLUČAJA
Sagic L., Dabic D., Brankovic Z., Stoiljkovic J., Kocić D., Vulićević O.

OPRAVDANOST PSIHOTERAPIJE U TIMSKOM LEČENJU DEČJE ASTME
Vulićević O., Grgurović T., Antić A., Sagić L., Kocić D., Stoiljković J., Branković Z., Dabić D., Plavšić Z., Dedić I.

PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK ASTME KOD DECE
Stojanović A., Đokić S., Kamenov B.

RESPIRATORNI MORBIDITET DECE U BEOGRADU - JUČE, DANAS, SUTRA
Antić-Glavaški A., Branković Z., Antić A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu