Program Pedijatrijskih dana Srbije 2020.

Četvrtak, 22.10.

11.00-12.00

SVEČANO OTVARANJE

12.00-12.20

Mini simpozijum Sandoz
“Sve što raste htelo bi da raste“
1. Metabolički efekti terapije hormonom rasta
Ass.dr Sandra Stanković
2. Da li decu merimo onako kako je preporučeno?
VNS. dr sci Tatjana Milenković

12.20-12.30

Novo Nordisk
Potraga za idealnim bazalnim insulinom – Tresiba
VNS. dr sci. Tatjana Milenković

12.30-14.30

1. PIJELONEFRITISI

14.30-15.00

pauza

15.00-15.10

Novo Nordisk
1. Kako postaviti dijagnozu niskog rasta deteta?
Prof. dr Saša Živić

15.10-15.20

2. Savremeni pristup lečenju osoba sa Tarnerovim sindromom
Ass. dr Sandra Stanković

15.20-15.30

3. Zašto je važna dobra komplijansa pacijenata tokom terapije hormonom rasta?
Dr Vesna Cvetković

15.30-15.40

4. Urodjeni nedostatak hormona rasta
Doc. dr Maja Ješić

15.40-15.50

5. Nizak rast – protokol ispitivanja
doc dr Ivana Vorgučin

15.50-17.30

2. NEONATALNE INFEKCIJE

17.30-17.50

Thermo Fisher Scientific
1. Upotreba Prokalcitonina kod rizične novorođenčadi
sa crevnom opstrukcijom i isključenje bakterijske
koinfekcije – Naše iskustvo

Prof. dr Vesna Milojković

17.50-18.10

1. PCT u neonatologiji – kako da budemo još bolji?
Dr Dejan Milojević

18.10-18.20

Novo Nordisk
1. Hiperprolaktinemija kao uzrok deficita hormona
rasta
Prof. dr Ljiljana Šaranac

18.20-18.30

2. Rast i pubertet
Doc. Vera Zdravković

18.30-20.30

3. EPILEPSIJE KOD DECE

Petak, 23.10.

08.00-10.00

4. MENTALNO ZDRAVLJE DECE I ADOLESCENATA

10.00-12.00

5. PNEUMONIJE KOD DECE

12.00-14.00

6. DIJABETES I GOJAZNOST

14.00-14.50

Pfizer – okrugli sto
Deca sa niskim rastom
Moderator Prof. dr Saša Živić

1. Zašto je važno na vreme prepoznati decu niskog rasta?
dr Vesna Cvetković
2. Savremena terapija hormonom rasta
doc dr Ivana Vorgučin
3. Značaj profilakse u lečenju Hemofilje B
Prof.dr Zoran Igrutinović
4. Kada hepatomegalija upućuje na urođene bolesti metabolizma
dr Adrijan Sarajlija
Diskusija

14.50-16.50

7. FEBRILNOST U DECE

16.50-18.50

8. POREMEĆAJI SRČANOG RITMA

18.50-19.10

Abbvie
Prevencija RSV infekcije u pedijatriji
Prof. dr Ljiljana Pejčić

19.10-21.10

9. VARIA

KRAJ PROGRAMA