Loader

Program rada

Četvrtak, 30.09.

09,00

Registracija učesnika

11,00-12,00

Svečano otvaranje i koktel

12,00-12,30

Prateći stručni program

12,30-14,30

Novosti u neonatologiji

14,30-15,00

kafe pauza

15,00-15,40

Prateći stručni program

15,50-18,10

Novosti u gastroenterologiji

18,10-18,30

kafe pauza

18,30-20,00

Prateći stručni program

Petak, 01.10.

08,00-09,00

Prateći stručni program

09,00-11,00

Imunologija i vakcinacija

11,00-11,15

kafe pauza

11,15-13,15

COVID 19

13,00-14,00

Prateći stručni program

14,00-15,00

pauza za ručak

15,00-17,00

Neurologija i razvojna pedijatrija

17,00-19,00

Prateći stručni program

20,00

Svečana večera

Subota, 02.10.

09,00-10,00

Prateći stručni program

10,00-12,00

Novosti u kardiologiji

12,00-13,00

Prateći stručni program

13,00

Svečano zatvaranje i koktel