www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Pedijatrijska škola u Herceg Novom
Pedijatrijska škola u Herceg Novom
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 

 


Univerzitetska dečja klinika

 

VIII SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE SRBIJE I CRNE GORE

OBAVEŠTENjE

Herceg Novi, Hotel PLAŽA
5 -11. jun 2005.

Osnivač Škole
Udruženje pedijatara Srbije i Crne Gore

Organizatori

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
"Dr Vukan Čupić"

11070 Novi Beograd, Radoja Dakića
www.imd.org.yu

Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd, Tiršova 10
www.udk.bg.ac.yu

Direktori Škole

Prof. dr Radovan Bogdanović
Prof. dr Nedeljko Radlović


 

TEMATSKE OBLASTI

 

Socijalna pedijatrija (Primarna zdravstvena zaštita dece i omladine)

Moderator prof. dr Miloš Banićević
Komoderator prim. dr sci Asim Dizdarević

 

Klinička genetika

Moderator prof. dr Aleksandar Krstić
Komoderator prof. dr Lazar Lepšanović

 

Metabolički poremećaji

Moderator VNS dr sci Ljubomir Stojanov
Komoderator dr sci med Niveska Prekajski

 

Neonatologija sa perinatologijom

Moderator prof. dr Svjetlana Maglajlić
Komoderator prof. dr Borisav Janković

 

Zdravstveni problemi specifični za adolescenciju

Moderator prof. dr Nevenka Rončević
Komoderator dr sci med Katarina Sedlecki

 

Ishrana

Moderator prof. dr Nedeljko Radlović
Komoderator prof. dr Momčilo Perić

 

Gastroenterologija

Moderator prof. dr Vojislav Perišić
Komoderator prof. dr Tamara Vukavić

 

Pulmologija

Moderator prof. dr Branimir Nestorović
Komoderator dr sci med Dragoslav Maksimović

 

Kardiologija

Moderator prof. dr Slavko Simeunović
Komoderator prof. dr Ida Jovanović

 

Nefrologija

Moderator prof. dr Radovan Bogdanović

 

Imunologija

Moderator prof. dr Borislav Kamenov
Komoderator prof. dr Nada Bokan-Erdeljan

 

Hematoonkologija

Moderator prof. dr Gordana Bunjevački
Komoderator doc. dr Dragana Janić

 

Endokrinologija

Moderator prof. dr Dragan Zdravković
Komoderator doc. dr Saša Živić

 

Neurologija

Moderator prof. dr Nikola Dimitrijević
Komoderator prof. dr Slobodan Obradović

 

Intenzivna nega i terapija

Moderator prof. dr Aleksandra Bregun-Doronjski
Komoderator prim. dr Aleksandar Milenković

 

Dečja hirurgija

Moderator prof. dr Zoran Krstić
Komoderator doc. dr Danica Jovanović

 

Dermatologija

Moderator prof. dr Đorđije Karadaglić

 

 

 PAKET ARANŽMAN


Organizator je za učesnike Škole obezbedio smeštaj u hotelu "Plaža" u Herceg Novom, na bazi punog pansiona u jednokrevetnim sobama u B bloku, i dvokrevetnim sobama u A, B i C blokovima. Paket aranžman obuhvata kotizaciju i šest punih pansiona od 5 -11. juna 2005. godine, boravišnu taksu i osiguranje.

Cena paket aranžmana po osobi

Hotel Plaža

Blok A

Blok B

Blok B i C

soba

1/2 klasična

1/2 francuski krevet

1/1 klasična

1/2 klasična

za lekare

22.830,00

22.830,00

22.830,00

19.770,00

za lekare na spec.

21.330,00

21.330,00

21.330,00

18.270,00

za pratioce

17.830,00

17.830,00

-

14.770,00

 

 PREVOZ


Avionom:

I   Beograd-Tivat-Beograd, posebnim letom Montenegroairlines-a
(zatvorena grupa), sa uključenim aerodromskim taksama i organizovanim autobuskim prevozom od tivatskog aerodroma do hotela i obratno.

polazak     5.6.2005. u 11:00 časova
povratak 11.6.2005. u 18:00 časova

Cena: 10.200,00

Napomena: Prevoznik ima pravo na promenu vremena poletanja.

II  Redovnim letovima JAT-a, prema važećim cenama na dan plaćanja, (individualni polasci).

 

 SAMO KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

za lekare

6.000,00

za lekare na specijalizaciji

4.500,00

za pratioce

1.200,00


Polaznici Pedijatrijske škole sa plaćenom kotizacijom imaju pravo na sledeće:
• Učešće u radnom delu škole
• Zbornik
• Dobijanje sertifikata
• Učešće u društvenom programu (svečana večera i sl.)

Pratioci sa plaćenom kotizacijom imaju pravo na:
• Učešće u društvenom programu

 

 USLOVI PLAĆANJA


- na račun po osnovu avansnog računa ili gotovinski
- Organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena prevoza, izmena deviznog kursa i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu aranžmana

 

 USLOVI OTKAZIVANjA UČEŠĆA


- prema opštim uslovima putovanja

 

 VAŽNE INFORMACIJE


- broj učesnika je ograničen na 220 i popunjavanje kapaciteta će se vršiti prema redosledu uplata
- rok za rezervacije smeštaja i prevoza do popune kapaciteta, odnosno do 26.5.2005.
- krajnji rok za plaćanje - 27.5.2005.

 
 INFORMACIJE I REZERVACIJE


SMART Travel

Tel: 011/ 308 66 94, 308 74 87, 444 12 53
Faks: 011/ 308 66 95
e-mail: smart4@eunet.yu
www.smart4.co.yu

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu