www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Neonatologija
Neonatologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


PROCENA KVALITETA PERINATALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI -CILJEVI I METODOLOGIJA NACIONALNOG PROJEKTA
Janković B., Lozanović D.

PROMOCIJA RAĐANJA ZDRAVOG DJETETA
Dizdarević A., Miljanović O.

KARAKTERISTIKE INTRAKRANIJALNE CIRKULACIJE FETUSA I NOVOROĐENČETA
Savić D.

PREMATURITET U STRUKTURI PERINATALNOG MORBIDITETA I MORTALITETA
Miljković B., Jonović M., Jovanović G. , Stojanović N., Dodić L., Antić V.

NACIONALNA LISTA NEONATALNIH RIZIKO FAKTORA
Zisovska E., Zivkovik J., Spasova L., Martinovska I.

STANDARDI U NEONATOLOGIJI KBC "ZVEZDARA" BEOGRAD
Jovanović B., Todorović N., Nikolić M., Stanojlović O., Bojović I.

PERINATALNA SMRTNOST U PORODILIŠTU PROKUPLJE
Bozinovic D., Mladenovic I., Bozinovic N.

STRUKTURA MORBIDITETA NOVOROĐENČADI HOSPITALIZOVANE U ODSEKU NEONATOLOGIJE U ZAJEČARU 2004. GODINE
Jovanović Lj., Jelenković B., Vasić B.

PUŠENJE CIGARETA I TRUDNOĆA
Cokić B. i saradnici

NOVOROĐENČAD IZ TRUDNOĆA SA KRVARENJEM U TREĆEM TRIMESTRU
Zisovska E., Spasova L., Živković J., Martinovska I.

RIZIK KARLIČNE PREZENTACIJE
Zivkovik J., Zisovska E., Georgievska B., Spasova L.

PATOLOŠKA STANJA NOVORODJENČETA SA KARLIČNOM PREZENTACIJOM
Mladenović I., Božinović D.

PERINATALENI MORTALITET I MORBIDITET KOD NOVOROĐENČAD OD MAJKI SA ABRUPTIO PLACENTAE
Mihajlović-Dimovska B., Kalajdžieva-Zip M., Delovska V., Guleva J., Penšovska T.

UTICAJ CARSKOG REZA NA STRUKTURU MORBIDITETA KOD NOVOROĐENČADI SA KARLIČNOM PREZENTACIJOM
Laban O., Rašković Z., Obradović S., Knežević J., Đurić J., Vuletić B., Kostić G.

POTREBE ZA TRANSPORT NOVOROĐENČADI SA RDSY
Guleva J., Kalajdžieva-Zip M., Mihajlović B., Delovska V., Penšovska T., Žuta K., Jusufi Š.

APGAR SCORE I POSTASFIKSIONI SINDROM U PORODILIŠTU U ČAČKU
Mirilović D., Subotić G., Mladenović V., Nikolić J., Brčkalo S.

NEUROLOŠKI ISHOD KOD TERMINSKOG NOVOROĐENČETA SA PERIVENTRIKULARNOM- INTRAVENTRIKULARNOM HEMORAGIJOM IV STEPENA
Jonović M., Miljković B., Jovanović G., Stojanović N., Dodić L., Antić V., Stefanović M., Jocić-Jakubi B., Dimitrijević L.

KLINIČKA PROCENA ODNOSA NEUROLOŠKOG STATUSA I ULTRAZVUČNOG PREGLEDA ENDOKRANIJUMA KOD NOVOROĐENČADI SA CIJANOGENIM UROĐENIM SRČANIM MANAMA
Rsovac S.,.Vunjak N., Koš R., Međo B., Kalanj J.,
Vušurović V.,Vučinić B., Pavićević P.

CEREBRALNI INFARKT KOD TERMINSKE NOVOROĐENČADI
Rakonjac Z., Martić J., Gazikalović S., Nikolić Lj., Jevtić D., Šerbić O., Janković B.

NEKI ETIOPATOGENETSKI ASPEKTI IZMENJENOG NEUROLOŠKOG NALAZA U RANOM NEONATALNOM PERIODU
Šljivić S., Stojković-Eferica I., Stojanović M., Mrkaić Lj., Milošević Ž. , Branković Lj., Milićević R.

SUBKUTANA MASNA NEKROZA NOVOROĐENČETA
Rudanović R. , Dragaš Lj., Rudanović M., Božović N., Micovic Z., Lačković V.

ASFIKSIJA I POTREBA ZA FOTOTERAPIJOM
Korać J., Vušurović M., Šipka Lj., Avramović L., Raščanin M.

ANALIZA SEPSI U NEONATOLOSKOJ INTENZIVNOJ NEZI
Stojanovic N., Knezevic J., Lukic LJ., Mihajlovic G., Ristic D.

STAFILOKOKNE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA
Krstajić T., Ješić M., Lukač M., Sinđić S., Vujović D., Laban S., Maglajlić S.

NEBULIZIRANI ADRENALIN KOD EKSTUBACIJE NOVORĐENČADI
Koš R., Vunjak N., Rsovac S., Međo B., Kalanj J.

RANI NEONATALNI MORBIDITET HIPERTROFICNE NOVOROĐENLČADI
Rajkovic M.

HIPOGLIKEMIJA NOVOROĐENČADI
Spasova L., Zisovska E., Filev G., Zivkovik J., Pehcevska N.

PROLONGIRANI NEONATALNI IKTERUS U DEČJEM ODELJENJU
Mladenović V., Miriliović D., Lelić S., Vasilev S.

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ČAČAK -NOVOROĐENČAD SA FAKTORIMA RIZIKA U PERIODU 2001-2003 GODINE
Brčkalo S., Petrović R., Nikolić J., Mirilović D.

NEONATALNE INFEKCIJE
Neškovska L. Stojkovska R.

KONGENITALNE ANOMALIJE NA PODRUČJU ZAJEČAR U PERIODU 1995 - 2004 GODINE
Cokić B. i saradnici

DOWN-OV SINDROM U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI U KRAGUJEVCU OD 1996 – 2004 GODINE
Laban O., Obradović S., Rašković Z., Knežević J., Kostić G., Vuletić B.

KLIPPEL FEIL SINDROM, INCIDENCA I ISHOD U RANOM NEONATALNOM PERIODU
Delovska-Stojkova V., Mihajlović-Dimovska B., Kalajdžieva-Zip M., Guleva J., Penšovska T., Đuković E., Žuta K.

PRIKAZ SLUČAJA BLIZANAČKE TRUDNOĆE KOD TRUDNICE SA SIDEROPENIJSKOM ANEMIJOM I RH SENZIBILIZACIJOM
Milošević Manojlović I., Milošević Lj, Cokić V.

ZNAČAJ PRIMENE BABY FRIENDLY PROGRAMA U ZDRAVLJU DECE
Mirilović D., Subotić G., Mladenović V., Nikolić J., Blagojević Lj.

KONGENITALNA VIRUSNA PNEUMONIJA - PRIKAZ SLUČAJA
Martić J., Nikolić Lj., Pašić S., Sovtić A., Đuričić S., Janković S. , Knežević A. , Rakonjac Z., Janković B.

UTICAJ BABY FRENDLY PROGAMA NA PROMENU STRUKTURE ISHRANE ODOJČADI
Marjanović B., Medarović J.

BRONHOPULMONALNA DISPLAZIJA -PRIKAZ SLUČAJA
Stojkovic Andjelkovic A., Savic D., Obradovic S., Knezevic J.

KASNO DIJAGNOSTIKOVANA KONGENITALNA DIJAFRAGMALNA HERNIJA
Stefanović V., Stefanović S., Marinković S., Bogdanović D., Tomić J., Stefanović V.,Vasilevska A.

ZNAČAJ EDUKACIJE NA USPEŠNOST DOJENJA
Tomić Grk A., Milidrag M., Lazić B., Banašević M., Branković S., Bacetić S.

FRAKTURA REBARA KAO POROĐAJNA TRAUMA - PRIKAZ SLUČAJA
Miljković B., Jonović M., Jovanović G., Stojanović N., Dodić L., Antić V., Živanović D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu