www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Nefrologija
Nefrologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


HIPERTENZIJA KOD DECE I ADOLESCENATA: INOVIRANE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, ISPITIVANJE I LEČENJE
Bogdanović R.

MIKROSKOPSKI POLIANGITIS KOD DECE, ZNAČAJ RANE DIJAGNOZE I LEČENJA
Amira Peco-Antić

SDS-PAG ELEKTROFOREZA URINARNIH PROTEINA KOD DECE SA HEMATURIJOM
Tasić V., Korneti P.

ETIOLOGIJA I LEČENJE TERMINALNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE KOD DECE U VOJVODINI
Đapić M., Milošević B., Bubalo J., Stojanović V.

HRONIČNA HIPERTENZIJA PROUZROKOVANA OŽILJNOM NEFROPATIJOM
Putnik J., Stajić N., Ličanski A., Bogdanović R.

RENOVASKULARNA HIPERTENZIJA KOD DECE
Stajić N., Putnik J., Ličanski A., Bogdanović R.

HIPERTENZIJA KAO KOMPONENTA SINDROMA REZISTENCIJE NA INSULIN
Ličanski A., Stajić N., Putnik J., Bogdanović R.

POREMEĆAJI MOKRENJA KOD DECE SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM I OŽILJNIM PROMENAMA NA BUBREZIMA
Poznan A.

EVOLUCIJA IGA NEFROPATIJE KOD DECE
Blagojević Lj., Bogdanović R., Basta-Jovanović G.,
Stajić N.

UČESTALOST OŽILJNIH PROMENA U BUBREŽNOM PARENHIMU KOD DECE SA NEKOMPLIKOVANIM INFEKCIJAMA URINARNOG TRAKTA
Đapić M., Stojanović V., Bubalo J.

ANOMALIJE URINARNOG TRAKTA KOD NOVOROĐENČADI SA URINARNOM INFEKCIJOM
Nikolić Lj., Rakonjac Z., Lukešević R., Martić J., Janković B., Mitrović G.

UROINFEKCIJE KOD DECE U PETOGODIŠNJEM PERIODU NA DEČIJEM ODELJENJU U KUMANOVU
Stojkovska R., Neškovska L., Stankovic S.

SIMPTOMATOLOGIJA INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U PRVOJ GODINI ŽIVOTA
Tomić Grk A., Racić G., Repčić M.

REHABILITACIJA DECE SA DISFUNKCIONALNIM MOKRENJEM
Petronijević V., Lazović M., Dimitrijević L., Milić H., Vlajković M., Slavković A., Golubović E., Miljković P.

TUBULOINTERSTICIJUMSKI NEFRITIS SA UVEITISOM (TINU SINDROM) - PRIKAZ SLUČAJA
Blagojević Lj., Rajić R., Petrović R., Mirilović D., Lelić S.

HYPERCALCIURIA IDIOPATHICA – PRIKAZ NA SLUČAJ
Dervišov D.

REZULTATI LIJEČENJA AKUTNOG PIELONEPHRITISA IZAZVANOG E. COLLI UPOREDNOM PRIMJENOM AMPICILLINA I CEFALEKSINA
Hajduković S.

PRAVILNA TEHNIKA UZIMANJA UZORAKA URINA U DIJAGNOSTICI URINARNIH INFEKCIJA
Veljković S., Anđelković S., Anđelković D.

NITROFURANTOINSKA TOKSIČNOST - PRIKAZ SLUČAJA -
Todorovska S., Šmugreska S., Trenčeva M., Tasić V.

UDRUŽENOST KONGENITALNE AKROGERIJE (GOTRON TIP) I VUR-A
Miljković P., Golubović E., Živić S.

PREAURIKULARNI APENDIKS I ANOMALIJA UROTRAKTA - PRIKAZ FAMILIJE
Šmugreska S., Todorovska S., Tomić V., Trenčeva M., Tasić V.

PIJELOURETERIČNA OBSTRUKCIJA KOD DEVOJČICE SA NEUROFIBROMATOZOM TIP 1
Trenceva M., Todorovska S., Smugreska S. , Tasic V.

STENOSIS PYELOURETERICA CONGENITA - PRIKAZ SLUČAJA
Stojkovska R., Neškovska L.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu