www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Kardiologija
Kardiologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


SINKOPA U DEČJEM UZRASTU
Pejčić Lj.

EHOKARDI OGRAFSKI NALAZ U DECE SA BLAGIM SISTOLNIM ŠUMOM
Cerović B., Kovačević B., Vukićević R., Tadić S., Stefanović I.

HOLTER EKG MONITORING U DECE SA PALPITACIJAMA
Kovačević B., Cerović B., Vukićević R., Koprivica R., Manojlovic J.

ZNAČAJ SUBJEKTIVNIH TEGOBA KOD DECE POSMATRANO IZ UGLA PROCENE ARITMIJE
Simović A., Knežević J.

PROSPEKTIVNO PRAĆENJE DJECE SA VENTRIKULARNIM SEPTALNIM  DEFEKTOM U CRNOJ GORI U PERIODU OD
1995 - 2003 GODINE
Miranović V.

PROSPEKTIVNO PRAĆENJE DJECE SA KOARKTACIJOM AORTE  U CRNOJ GORI U PERIODU OD 1995 - 2003 GODINE
Miranović V.

SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA I UROĐENE SRČANE MANE U ODOJČADI I MALE DECE
Vukićević R., Cerović B., Koprivica R., Kovačević B

DILATACIONA KARDIOMIOPATIJA OD AVGUSTA 2004. DO JUNA 2005. GODINE
Radivčeva N.

KARDIOLOŠKE KOMPLIKACIJE KOD INFEKTIVNE MONONUKLEOZE
Spasić S., Mladenović M., Mihailović S., Arsenijević S.

KARDIOVASKULARNE PROMENE U OSMOGODIŠNJEG DEČAKA SA PRELOMOM BAZE LOBANJE – PRIKAZ SLUČAJA
Bjelakovic B., Pejčić Lj., Dimitrijevic L., Šaranac Lj., Mileusnić R., Budic I., Bjelaković Lj., Novak M., Milošević L., Marsenić I., Bogićević V., Vučić J., Ignjatović G.

KAWASAKIJEVA BOLEST
Radivčeva N.

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM KOD SREDNJOŠKOLACA
Krstić Antonović O ., Erhartić M ., Todorić D-

KRVNI PRITISAK KOD DECE UZRASTA 10 I 15 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU
Marinković-Janačković I., Janačković Lj., Jelenković B., Vasić B., Jovanović J.

MEDIKAMENTNO LEČENJE HIPERTENZIJE KOD DECE I ADOLESCENATA
Stošić B., Stošić Č.

GOJAZNOST I NON-HDL HOLESTEROL
Grujić Ilić G., Pejčić Lj., Arandjelović D.

MORTALITET OD KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA PREDAKA DECE JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU
Đuričić M.,Vasić B., Jelenković B., Jovanović Lj.,
Janačković Lj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu