www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Imunologija
Imunologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


ODNOS REGULATORNIH MEHANIZAMA U BOLESTIMA DEČJEG UZRASTA
B. Kamenov

ANTIMIKROBNA PROFILAKSA U PEDIJATRIJI
Pašić S.

INICIJALNI KLINIČKI I LABORATORIJSKI PARAMETRI KOD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA
Vijatov-Đurić G., Tomić J., Rudić A., Vislavski M., Đuretić A.

ZNAČAJ ANALIZE PARAMETARA IMUNOREGULACIJE U INFEKCIJAMA HERPES VIRUSIMA U DECE
Stamenković H., Kamenov B., Tasić G., Branković Lj., Milićević R., Šaranac Lj., Stanković T.

URO ĐENE SRČANE MANE I RESPIRATORNI PROBLEMI KOD HIPERTROFIČNE NOVOROĐENČADI SA PRENATALNOM AKTIVACIJOM IMUNSKOG SISTEMA
Stojković-Eferica I., Šljivić S., Stojanović M. , Mrkaić Lj, Milošević Ž., Miljković B., Bjelaković B.

ALERGIJSKI ANGIITIS I GRANULOMATOZA (CHURG - STRAUSS SINDROM - CSS)
Kuzmanović S., Stojadinović A., Rončević N., Vučković N.

UČESTALOST HERPES VIRUSNIH INFEKCIJA U DEČIJEM UZRASTU
Milićević M.R., Branković Lj., Kamenov B., Stamenković H., Radulović D.

KAWASAKIJEVA BOLEST - PRIKAZ SLUČAJA
Ogarević Lj., Mihailović Lj., Andjelković S.

ULOGA OKSIDANATA I ANTIOKSIDANATA U PEDIJATRIJSKIM BOLESTIMA
Kuburović V., Zatezalo Lj., Vidić D., Kuburović N.

UČESTALOST SENZIBILIZACIJE NA POLEN AMBROZIJE KOD DECE ASTMATIČARA
Milanović V., Drobnjak M., Veljković P., Laković G.,Rodić V.

IGE POSREDOVANA ALERGIJSKA REAKCIJA NA MAK
Atanasković-Marković M., Maticki D., Milošević K., Nestorović B., Vučković O., Gavrović-Jankulović M.

ZASTUPLJENOST ALERGIJE NA LEKOVE (PRAVE I SUMNJIVE) KOD DECE U KALUĐERICI
Luković Lj., Bjekić T., Čukanović M.

DOES PARACETAMOL USE INFLUENCE HAY FEVER IN CHILDHOOD?
Vlaski E., Seckova L., Stavric K., Kacarski D., Kimovska M.

ALERGIJSKE MANIFESTACIJE KOD DECE I NJIHOV TRETMAN
Timovski V., Naunova S., Timovska A.

UBOD INSEKTA I ALERGIJSNE MANIFESTACIE
Timovski V., Naunova S., Timovska A.

ERITEMA NODOSUM – PRIKAZ DVA SLUČAJA IZ PEDIJATRISKE ORDINACIJE
Angelovska V., Timovski I., Krstev P.

PENTAVALENTNA VAKCINA U PRAKSI
Repčić M., Kovač B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu