www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Hematologija i onkologija
Hematologija i onkologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


HIPOHROMNE ANEMIJE - prevencija i terapija

doc. dr Gordana Kostić
DIK NIŠ, ODELJENJE ZA HEMATOLOGIJU

Kompletan rad (PowerPoint, 378KB)

 

ANEMIJE - DIJAGNOSTIČKI PRISTUP I TERAPIJA
Rašović-Gvozdenović N., Kuzmanović M.

NOVOROĐENČADI IZ RH ALOIMUNIZOVANIH TRUDNOĆA - VISOKOG RIZIKA NAKON PRIMENE FETALNE INTRAVASKULARNE TRANSFUZIJE
Senohradski M., Petrović Lj., Branković D., Miković Ž., Filimonović D.

KONGENITALNA DISERITROPOETSKA ANEMIJA – TIP II KOD BRATA I SESTRE, VIŠEGODIŠNJE PRAĆENJE I METABOLIČKO OPTEREĆENJE GVOŽĐEM
Mićić D., Bunjevački G., Kuzmanović M., Slavković B., Rašović N.

ANEMIJA KOD DECE U PRVOJ GODINI ŽIVOTA, IZAZVANA NEDOSTATKOM GVOŽĐA
Repčić M., Kovač B.

ANEMIJA KAO JEDNA OD MANIFESTACIJA KONGENITALNOG HIPOTIREOIDIZMA
Jovanović A., Kuzmanović M., Milenković T., Mićić D., Rašović N.

ANEMIJE U DOJENAČKOJ DOBI
Parlić-Nikoloska L.

ANEMIJA - ČESTI PROPRATNI NALAZ KOD HOSPITALIZOVANE DECE
V. Tomić, S. Smugreska, Q. Nikolovska, K. Todoroski, K. Ramadani, S. Asani, I. Osmani, E. Neziri, A. Avziu, A. Pajaziti

ZNAČAJ MEGATERAPIJE I AUTOLOGNE TRANSPLANTACIJE MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOZE KOD DECE SA SOLIDNIM TUMORIMA
Vujić D., Jevtić D.

POREMEĆAJI KOAGULACIJE POSLE TRANSPLANTACIJE MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE
Jevtić D., Vujić D., Šerbić O., Veljković D., Sarovski A.

VENOOKLUZIVNA BOLEST JETRE POSLE TRANSPLANTACIJE MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOZE
Vujić D., Jevtić D., Šerbić O., Veljković D., Gazikalović S.

PRIMARNI I SEKUNDARNI TROMBOTIČKI POREMEĆAJI U DECE - PRIKAZ SLUČAJA
Bogićević V.,Kostić G., Jovančić D.

ENCEFALOPATIJA KOD PACIJENTA LEČENOG OD ALL
Kostić G, Tasić-Ilić S, Bogičević V, Jovančić D.

IMUNOFENOTIPSKE KARAKERISTIKE AKUTNIH LEUKEMIJA KOD DECE U SRBIJI I CRNOJ GORI
B.Slavkovic, G.Bunjevacki, D.Janic, S.Djuricic, D.Micic, Z.Tasic.

SAVREMENA UPOTREBA METODE PROTOČNE CITOFLUROMETRIJE U DIJAGNOSTICI AKUTNIH LIMFOBLASTNIH LEUKEMIJA U DECE
Pavlović V., Pavlović Z., Pejčić Lj.

 

 

lek - novi clan grupe Sandoz

 

Inotech International

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu