www.pedijatri.org.yu
NASLOVNA KONTAKT
Gastroenterologija
Gastroenterologija
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE


FARMACEUTSKE KUCE

 


GASTROENTEROLOGIJA - UVODNI REFERAT
Perišić V.N.

BIOLOŠKO LEČENJE CROHNOVE BOLESTI
Perišić V.N., Živanović D.

REKURENTNI ABDOMINALNI BOL
Vuletić B.

BOTULINSKI TOKSIN U LEČENJU AHALAZIJE KARDIJE
Živanović D, Perišić V.N.

BOTULIZAM – DILEME U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI - PRIKAZ SLUČAJA
Kalanj J., Vunjak-Maksimović N., Savčić-Koš R., Mitić V., Rsovac S., Međo B.

CELIJAČNI TRANSAMINAZITIS
Ercic D., Perišić V.N.

HEMOSTATSKI POREMEĆAJI U GASTROENTEROLOŠKOJ PRAKSI
Djurić Z., Stanojević J., Kostić G., Jovančić D., Bogićević V.

NAJČEŠĆI UZROCI BOLA U TRBUHU KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Nikolić J., Brčkalo S., Mirilović D., Lazović I.

HIDROPS HOLECISTE U SKLOPU KAWASAKIJEVE BOLESTI - PRIKAZ SLUČAJA
Vijatov-Đurić G., Tomić J., Rudić A., Pavkov-Jojkić D., Đuretić A

OPSTIPACIJA – ČEST RAZLOG ZA POSETU PEDIJATRU
Nikolić J., Brčkalo S., Mirilović D., Jovanović S.

SALMONELOZE
Perić M.

ATREZIJA EZOFAGUSA SA TRAHEOEZOFAGUSNOM FISTULOM - PRIKAZ SLUČAJA
Subotić G., Mirilović D., Živković N., Popović V., Stamenović M.

COLITIS ULCEROSA KOD DESETOGODIŠNJEG DETETA – PRIKAZ SLUČAJA
Timovski I., Angelovska V., Naunova S., Timovski V.

BAKTERISKI CREVNI INFEKCII - NAŠA ISKUSTVA
Stojanova R., Trajkova S., Nedelkova T., Bisinova-Eftimova S., Krstev P.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005 Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.yu