Loader

50. Pedijatrijski dani Srbije

sa međunarodnim učešćem

Niš

30.09 – 02.10.2021.

Svi zainteresovani mogu uživo pratiti tok 50. Pedijatrijskih dana Srbije preko linka:

https://educoevents.edu.rs/video-stream-utfyq2ghaw/

AKREDITOVANO

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije

153-01-00333/2021-01 od 16.8.2021.
(evidencioni broj А-1-1148/21)

12 bodova – predavači
9 bodova – usmena prezentacija
7 bodova – poster prezentacija
6 bodova – pasivno učešće
0.5 poena – koautorstvo usmene i poster prezentacije (do 3 koautora)

Poštovani prijatelju,

Još jednom, po 50-i put od svog osnivanja, dešavaju se Pedijatrijski
dani Srbije.
Održaće se – a gde drugo – u Nišu, od 30. septembra do 02. oktobra
2021. godine. Oko 400 dečjih lekara Srbije, Republike Srpske, Crne Gore,
Makedonije i Bugarske u tri rana jesenja dana pohodiće ovogodišnje
Pedijatrijske dane Srbije.
Bila bi nam zaista čast i iskreno zadovoljstvo da prisustvujete
ovom tradicionalnom niškom skupu, zajedno sa Vašim saradnicima.
Stoga Vas pozivam da prisustvujete svečanom otvaranju Pedijatrijskih
održati u četvrtak, 30. septembra 2021. godine u 11 sati.
Stara egipatska poslovica govori da naš život vredi onoliko
koliko sreće unesemo u živote drugih. Molim Vas da to ponovo uradite i
donesete na jug deo Vaše topline. Biće Vam višestruko vraćeno!
Nema toplijeg, dobronamernijeg i korisnijeg skupa od ovog u Naisi,
„mestu gde vredi živeti“ – kako kaže u drugom veku nove ere Ptolomej
Aleksandrijski u svojoj „Geografiji“.
Govoriće se o pedijatriji, govoriće se o životu.
Bez Vašeg prisustva to neće imati punog smisla.

Predsednik Organizacionog odbora PDSN 2021,
prof. dr Saša R. Živić

Sponzori

Zlatni sponzor