www.pedijatri.org.rs
NASLOVNA KONTAKT
OBLASTI PEDIJATRIJE
MANIFESTACIJE
 

 
 

 

 

  Udruženje pedijatara Srbije

  49. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE, Niš 2019


Uvodna predavanja renomiranih moderatora
3 - 5. oktobar 2019, Medicinski fakultet u Nišu
______________________________________________

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-1973/19
49. Pedijatrijski dani Srbije 2019. godine u Nišu,
akreditovani su sa maksimalnim brojem poena:
13 za predavače,
11 za usmene prezentacije,
9 za poster prezentacije,
8 za pasivno učešće i
0.5 za koautorstvo
.
______________________________________________
P R E L I M I N A R N I   P R O G R A M

Četvrtak 3. oktobar
13.00-15.00 - Slabost bubrega u dečjem i adolescentnom dobu
15.15-17.15 - Urgentna stanja u neonatologiji
17.30-19.30 - Febrilne konvulzije i poremećaji stanja svesti kod dece

Petak 4. oktobar
09.00-11.00 - Razvoj u ranom detinjstvu i mentalno zdravlje dece i adolescenata
11.15-13.15 - Kašalj i bolesti sa kašljem
15.00-17.00 - Poremećaji rasta u dece
17.15-19.45 - Imunizacija i imunodeficijencije u dece

Subota 5. oktobar
09.00-11.00 - Poremaćaji ishrane i malokrvnost
11.30-13.30 - Sportska medicina dece i adolescenataPREPORUKE ZA BIOSIMILARE
Udruženja pedijatara Srbije


Zbornici radova sa ranijih Pedijatrijskih dana
STRUČNI RADOVI IZ OBLASTI PEDIJATRIJE
  1. Vodič za decu i roditelje
    OSNOVNI PRINCIPI TERAPIJE INSULINOM KOD DECE I MLADIH SA DIJABETESOM MELITUSOM TIPA 1

  2. Terapija juvenog idiopatskog artritisa
    Vojinović J. - Dečja interna klinika, Klinički Centar Niš

  3. Hipohromne anemije - prevencija i terapija
    doc. dr Gordana Kostić, DIK Niš, odeljenje za hematologiju

 

 

KORISNIČKI DEO

Korisničko ime:

Lozinka:

 

Želite da se prijavite?

VESTI
<

Udruženje pedijatara Srbije
49. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
3 - 5. oktobar 2019.
Medicinski fakultet u Nišu

Zlatni pokrovitelj
49.  PDSNI

Uputstvo za slanje sažetaka
Preuzmite templejt sažetka
doc. fajl (35k)


IZVRŠNI ORGANIZATOR
(
informacije o smeštaju,
kotizaciji, prijavnom listu...
)


 
Predavanja

Prevencija dečjeg dijabetesa


Vodič za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i
adolescenata niskog rasta - prezentacija vodiča
i klinički čas (prikazi slučajeva)

 

Komercijalne prezentacije
 
 

Design: Checkpoint

Naslovna - O udruženju - Pedijatrijski dani - Pedijatrijska škola - SLD sekcija - Kontakt

Copyright © 2005-2017. Pedijatrijska sekcija SLD-a
e-mail: kontakt@pedijatri.org.rs